26-08-05

Dankon pro la subteno!

MOVADO SEN NOMO
25-JARA
(klaku la foton por vidi je normala grandeco)
Iom da historio...

Jam en 1938 iu pastro Henri De Greef fondis en Nederlando asocion kun la nomo “Bond zonder Naam” (Movado sen Nomo).

En 1957 Phil Bosmans, katolika pastro en Belgio, ricevis la taskon por okupiĝi pri fondo de “Bond zonder Naam” en Belgio. En unu jaro li havis 20.000 interesitoj.

Lia baza ideo estis ke en la moderna socio, oni havas tro multe da atento por strukturoj, por tekniko kaj teknologio kaj emas forgesi la simplajn homajn bezonojn. Tial li emfazis la “Kulturon de la Koro”. Li i.a. atentigis la publikon per la presado kaj dissendado de kartoj, kiuj havas simplan trafan mesaĝon. Li nomis ilin « levilkartoj » por levi la homan nivelon en la socio. Foje la slogano sur tia karto estis milda, humurplena, foje ĝi estis akra. La strukturo de la movado fariĝis tute volontule : membreco estas senpaga, nura anonco sufiĉas. Sed la aliĝintoj promesas atenti pri la Kulturo de la Koro. Mirige estas ke – sen almozpeti – spontaneaj donacoj ĉiam sufiĉis por kovri la pres- administrad- kaj afrankokostojn. La movado rapide kreskis al 300.000 membroj.

Phil Bosmans rimarkis ke tiu bezono je Kulturo de la Koro estas universala. Lia agado komencis en Flandrio kaj do en la nederlanda lingvo. Sed Bosmans instigis kaj subtenis similajn iniciatojn en la franclingva parto de Belgio kaj eksterlande. Tiel fondiĝis 11 pliaj asocioj, kiuj estis aŭtonomaj.

Bosmans simpatiis kun Esperanto kaj komprenis ke ĝi havas eblecojn por plivastigi la horizonton por la mesaĝoj pri la Kulturo de la Koro.

En 1980, nova esperantisto, Jos Kerfs, ekkontaktis kun Bosmans. Kune kun du amikoj kaj kelkaj spertaj esperantistoj en Antwerpen, li fondis la 12an sekcion: “Movado sen Nomo” en la 30a de januaro. Bond zonder Naam finance subtenis la starigon. Eldoniĝis 6 levilkartoj en la jaro. La bazaj principoj restis samaj : senpaga membreco, sed la membroj promesas atenti pri la Kulturo de la Koro kaj eventuale finance kontribuas laŭ siaj deziro kaj ebleco. La unua slogano, kiu ankaŭ respegulas la esencon de la movado, estis « Pli bona mondo komenciĝas en via propra Koro ». Evidente okazis diversaj ŝanĝoj en la estraro sed preskaŭ ĉiuj restis dum longa tempo en la gvidorgano. Multaj personoj kontribuis ekster la estraro. Ni ne mencias nomojn, ĉar la titolo de la movado ankau aludas la anonimecon en la aktivecoj. Bedaŭrinde, la fondinto forpasis.

Ekde la komenco, la agado estis en harmonio kun Bond zonder Naam, sed tute sendependa. La sloganoj por internacia publiko estu aliaj ol tiuj por belga. La komenca problemo estis malfido de esperantistoj: « senpaga aliĝo … kio kaŝiĝas malantaŭ tio ? » Iom post iom, sed malrapide, la membronombro kreskis. En 1988 Movado sen Nomo unuafoje aperis en la Universala Kongreso en Rotterdam. Ekde tiam ĝi aperis en multaj UK-j, kelkfoje per informa budo, preskaŭ ĉiujare per informa kunveno, en la lastaj jaroj ankaŭ en angulo de la stando de Monato kaj/aŭ en la stando de fakaj asocioj.

Grava paŝo estis la eldono de traduko de la plej furora libro de Phil Bosmans « Ŝanco por Feliĉo ». Esperanto estis la 20a lingvo en kiu ĝi eldoniĝis.

En 1992 Bosmans mem partoprenis la UK en Wien. Kvankam li ne konas Esperanton, li senprobleme komprenis la reagojn de la ĉeestintoj en informa kunveno kaj reagis pere de interpretisto.

Bond zonder Naam helpas la Esperanto-sekcion sed insistas pri memstareco, la membronombro kreskas sed ne la enspezoj. Tial la estrara decidas en 1997 eldoni nur 4 levilkartojn en la jaro.

En 2000, por festi la 20-jaran ekziston, MsN eldonis duan libron de Phil Bosmans, Donace al vi. En Antwerpen okazis tre etosplena festo kun la aktivuloj kaj en ĉeesto de Phil Bosmans.

La nombro da aliĝintoj kreskis al 1800 en 65 landoj. Ĉiujare alvenas multaj korespondaĵoj de personoj, kiuj esprimas sian admiron kaj aprezon por la senditaj Levilkartoj.

Sed ankaŭ evidentiĝis ke en la adreslisto, kunmetita en 20 jaroj, multaj adresoj iĝis nevalidaj : ni sendis kartojn al personoj kiuj forpasis, translokiĝis, jam ne plu uzis Esperanton, aŭ perdis interesiĝon por la Movado. Kaj la afrankokostoj daŭre altiĝis. Ekde 2003 ni komencis aktualigi nian adresaron: personoj, kiuj volas pluricevi la sloganojn havas tutan jaron por sciigi tion. Samtempe ni komencis dissendi sloganojn rete. Post tiu operacio restas proksimume 450 perpoŝtaj sendaĵoj kaj 200 retaj. Tio estas konsiderinda ŝrumpiĝo de la adresaro. Sed nun ni povas certi ke la kartoj atingas homojn, kiuj deziras ilin. Novaj aliĝoj ĉiam eblas. Novuloj alvenas precipe pere de jamaj membroj.

MsN ankaŭ havigas eblecon por rete kontribui aŭ diskuti : http://m-s-n.skynetblogs.be/. Ne forgesu uzi ĉi tiun eblecon.

Ni dankas al vi, kara leganto, pro via partopreno por kontribui al pli da Kulturo de la Koro kaj por diskonigi ĝin al la homoj, kiujn vi konas kaj amas!

Ni kune festu la 25-jaran ekziston per la pligrandigo de la rondo !

15:27 Gepost door Sistemprizorganto | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Hallo allemaal! Goede middelen hier. Zeer nuttig . m-s-n.skynetblogs.be Voor de eerste keer publiceert een monografie over de genezing van degeneratieve discopathie en andere ziekten van de wervelkolom met de hulp -systeem is beschikbaar ASTREYA .rnHeeft u : een zere rug of een zere nek of rug pijn of pijn hebben gevoeld , kun je gewoon lage rugpijn en helpt u op onze websitecervicale osteochondrosis oefeningen
en toch is er een vliegtuigrngenezen van degeneratieve discopathie ( en interessanter ) met behulp van de techniek ASTREYA . lumbo sacrale osteochondrosis
Good luck !

Gepost door: Brerveasserce | 15-11-11

De commentaren zijn gesloten.